How to Extract Data From Google Maps

Có rất nhiều trường hợp khi xuất thủ công dữ liệu từ Google Maps có thể là một công việc khó chịu. May mắn thay, có một số giải pháp mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa công việc này.


Let’s Get Started

1. Sign Up to Outscraper Platform

Bạn sẽ cần đến tạo một tài khoản và xác minh nó bằng cách kết nối thẻ tín dụng. Đây là một bậc miễn phí hàng tháng mà bạn có thể sử dụng cho mục đích thử nghiệm và bạn sẽ không bị tính phí cho việc sử dụng bên dưới.

2. Select Categories With Locations

Sau khi bạn tạo một tài khoản, hãy mở Trình trích xuất dữ liệu Google Maps trang và chọn các danh mục có vị trí bạn cần (bạn cũng có thể sử dụng vị trí tùy chỉnh, ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng mã bưu điện).

Trình trích xuất dữ liệu Google Maps

3. Check Additional Options and Start an Extraction

Bạn có thể muốn chỉ định giới hạn tổ chức cho mỗi tìm kiếm truy vấn, ngôn ngữ, vị trí và dấu phân cách để sử dụng.

Trình trích xuất dữ liệu Google Maps

4. Check the Queries and Confirm the Extraction

Bạn sẽ được đề xuất kiểm tra một số truy vấn sau khi bạn nhấp vào nút “Trích xuất dữ liệu…”. Mở một vài truy vấn và đảm bảo rằng chúng trông đẹp (bạn nên xem các tổ chức bạn cần).

Cách trích xuất dữ liệu từ bản đồ google

5. Wait Till the Extraction is Finished

Mở ra trang nhiệm vụ để kiểm tra tiến độ.

Cách xuất dữ liệu từ google maps

6. Download the Results

Sau khi cạo xong, bạn sẽ nhận được email thông báo kết quả.

Video Tutorial