4 cách để loại bỏ các khách sạn hoặc các doanh nghiệp khác từ Google Maps

4 cách để loại bỏ các khách sạn hoặc các doanh nghiệp khác từ Google Maps

Tại sao khách sạn hoặc các doanh nghiệp khác trên Google Maps? Mọi khách sạn đều được hưởng lợi từ việc niêm yết doanh nghiệp của mình trên Google Maps, với hàng triệu khách hàng tiềm năng. Một phần đáng kể dữ liệu khách sạn đến từ chủ sở hữu hoặc người quản lý khách sạn. Một phần khác được cung cấp bởi những khách hàng nhiệt tình. Điều này làm cho Google Địa điểm trở nên tốt nhất Đọc thêm…

Cách sử dụng Google Maps và lý do bạn nên sử dụng nó trong bán hàng

Cách sử dụng Google Maps và lý do bạn nên sử dụng nó trong bán hàng

Tại sao Google Maps là nơi dành cho các nhà tiếp thị? Ngày càng có nhiều doanh nghiệp địa phương, và thậm chí cả doanh nghiệp trực tuyến thu hút khách hàng qua Google Maps bằng cách đưa dữ liệu của họ vào đó. Ngày nay, nó trở thành nguồn khách hàng tiềm năng hoàn hảo mà bạn và nhóm tiếp thị của bạn nên sử dụng để thúc đẩy doanh số bán hàng. Trên thực tế, tất cả Đọc thêm…

Google đánh giá xuất khẩu

Cách xuất các bài đánh giá của Google

Cách xuất đánh giá của Google Có nhiều trường hợp khi việc tự động xuất đánh giá của Google có thể hữu ích. Các nhà tiếp thị sử dụng các bài đánh giá để tìm ra những khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Các nhà khoa học dữ liệu trích xuất các bài đánh giá từ Google để cung cấp dữ liệu vào các mô hình AI và máy học. Các nhà phát triển sử dụng nó như một Đọc thêm…

Cách trích xuất thông tin từ Google Maps

Cách thu hút khách hàng tiềm năng từ Google Maps

Google Maps - hàng triệu khách hàng mới Có hàng triệu doanh nghiệp trên Google Maps. Đây có lẽ là nguồn lớn nhất của tất cả các loại hình công ty trên thế giới vì tất cả các công ty ngoại tuyến đều cực kỳ muốn được niêm yết trên Google. Các nhà nghiên cứu tiếp thị và chủ doanh nghiệp sử dụng dữ liệu từ bản đồ Đọc thêm…