Định giá

No monthly subscription fee. No recurring billing. Pay only for the individual services, for as much as you use them.

Money-Back Guarantee
Chúng tôi cung cấp một khoản hoàn lại đầy đủ trong vòng 3 ngày sau khi mua trong trường hợp các giải pháp của Outscraper không phù hợp với bạn.

How Pay as You Go Works

Pay as You Go allows you to pay only for the services you consume, without monthly subscription fees. It is the same as paying for utilities like water and electricity.

How Payment Works

A new billing period will be created when you start a task without an active billing period. Once you have the amount due, you can stop it manually by clicking "Generate Invoice", or it will be finished automatically in mot thang. Once it's finished, you will receive an invoice for the usage of the services.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí là dung lượng bạn có thể sử dụng miễn phí mỗi tháng. Ví dụ: một số sản phẩm X có Bậc miễn phí với 500 yêu cầu mỗi tháng. Điều này có nghĩa là bất kỳ việc sử dụng sản phẩm nào dưới 500 yêu cầu trong một tháng sẽ được miễn phí.

Các lựa chọn thanh toán

Our Clients

Trusted by thousands happy customers worldwide.

What Clients Say

Mihai Vinatoru
Mihai VinatoruĐối tác quản lý
Read More
Outscraper đang cung cấp dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy về các vị trí trên Google Maps, trong một giao diện đơn giản và trực quan. Nền tảng này có các tính năng nâng cao nhưng vẫn đủ thân thiện với người dùng. Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã sử dụng Outscraper để trích xuất dữ liệu công khai có liên quan về hơn 120.000 địa điểm.
Travis Howell
Travis HowellNhà nghiên cứu
Read More
Outscraper dễ sử dụng hơn nhiều so với các lựa chọn thay thế khác và nó đã cung cấp cho tôi một số thông tin tuyệt vời. Dịch vụ khách hàng của họ cũng rất hữu ích khi tôi cần.
Silvia
SilviaS1-THƯƠNG HIỆU Universitas Prasetiya Mulya
Read More
Thank you very much for your reply and help! If you don't mind please deliver my thanks to the developer team. I hope you all thrive!
Piyush
PiyushCEO
Read More
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp một nền tảng tuyệt vời “Outscraper” để tìm kiếm một lượng lớn dữ liệu trong vài phút, ngoài ra, cảm ơn bạn đã Thúc đẩy doanh số bán hàng của tôi 😊
Nate Lile
Nate LileEntrepreneur
Read More
I've been testing and using Outscraper for a few weeks now. I'm incredibly happy with their current offerings and I'm looking forward to them adding more public sources. Its stupid easy to use and so affordable. Thanks guys!
Ashish Kumar
Ashish KumarData analyst and front-end designer
Read More
This service has been extremely helpful for me. Apart from their super fast API for various services, their amazing support is something that would make you go back to them. Dana from Outscraper team had helped me tirelessly for 3 days when I got into an issue and the dev team even made a spot update in their SDK package to suit my requirements. Highly recommended!
Alex Crivion
Alex CrivionEnvapreneur
Read More
Outscraper is the best API service I’ve ever had to discover by pure luck (in an article from Medium.com) - was seeking something like this since 2019 and this platform is the only one actually working and doing the job.
Dion Kenney
Dion KenneyCOO of Mondofora
Read More
I wish I had found it sooner. I've been manually collecting data from Google Maps for the past 15 months! The first search produced more usable data in 20 minutes than my 15 months did altogether.
Trước
Kế tiếp

Your review will motivate our team a lot! Use Facebook, Product Hunt, Trustpilot, or Capterra to post it.

Liên hệ chúng tôi

Nghiên cứu sinh? Tổ chức phi lợi nhuận? Liên hệ với chúng tôi để được giảm giá.